Provinciale en landelijke regelingen

Naast de gemeentelijke subsidie- en financieringsregelingen is er een aantal andere financiële regelingen om woningeigenaren, Verenigingen van Eigenaren (VvE) en particuliere verhuurders te stimuleren om de woning te verduurzamen.

Woningeigenaren en monumentbezitters

Investeringsregeling duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor woningeigenaren

Via het ministerie van Economische Zaken kunnen particuliere woningeigenaren gebruik maken van de ISDE.

Deze regeling subsidieert investeringen in een warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet, elektrische kookvoorziening en vijf typen isolatiemaatregelen (dakisolatie, gevelisolatie, spouwmuurisolatie, vloer- of bodemisolatie en glas, kozijnpanelen en deurisolatie). Deze subsidie vraagt u aan bij RVO nadat de werkzaamheden door een externe partij zijn uitgevoerd. Wij raden u aan om u vooraf goed te verdiepen in de voorwaarden die voor deze subsidieregeling gelden.

 

Nationaal Warmtefonds

Met een Energiebespaarlening bij het Nationaal Warmtefonds is investeren in uw woning mogelijk. U verdient uw investering terug via een lagere energierekening. Bij een verzamelinkomen van minder dan 60.000,- betaalt u bij deze lening op dit moment 0% rente. 

 

Gemeentelijke duurzaamheidsleningen

Er zijn gemeenten die een eigen duurzaamheidslening of stimuleringslening hebben. Druk op bovenstaande link om de beschikbaarheid voor uw gemeente te zien.

 

Financieren via hypotheek

De investering in energiebesparende maatregelen en duurzame opwekking via bijvoorbeeld een zonnepaneelsysteem kan worden ondergebracht in de hypotheek. Dit is financieel gunstig in verband met de hypotheekrenteaftrek. Vraag uw hypotheekadviseur voor meer informatie over het onderbrengen van de investering in uw hypotheek.

 

Restauratiefonds voor monumentbezitters

Het restauratiefonds helpt monumenteigenaren met leningen voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. 

 

Lenen via de bank of andere leningen

Diverse banken en overige aanbieders bieden zogenaamde 'groene leningen' aan. Ook dit kunt u als optie overwegen. Bekijk echter van tevoren goed de rentepercentages en de voorwaarden. Wij raden u aan om alleen leningen af te sluiten bij aanbieders waarop toezicht is vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vraag uw financieel adviseur over de mogelijkheden en voorwaarden.

Verenigingen van Eigenaren (VvE)

Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) 

Subsidie aan verenigingen van eigenaars (VvE) voor warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten is er via de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Voor kleine windturbines kunnen VvE’s terecht bij de ISDE. 

De SVVE bestaat uit drie onderdelen waarvoor u apart subsidie aanvraagt:

U kunt de subsidies aanvragen van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027. 

Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie.

 

Investeringsregeling duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor VvE's

Via het ministerie van Economische Zaken kunnen Verenigingen van Eigenaren gebruik maken van de ISDE. 

Deze regeling subsidieert investeringen in een (hybride) warmtepomp, een zonneboiler of een kleinschalige windturbine. Deze subsidie vraagt u aan bij de RVO voordat u de koopovereenkomst voor de maatregel tekent.  

In 2024 kunt u geen subsidie meer aanvragen voor zonnepanelen. Hier was tot 31 december 2023 budget voor.  

 

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Vraag dan subsidie aan met de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). Let goed op het budget en de looptijd van de subsidieregeling zodat u op tijd bent met aanvragen. 

 

Nationaal Warmtefonds

Met een Energiebespaarlening bij het Nationaal Warmtefonds is investeren in uw appartementencomplex als VvE mogelijk. U verdient uw investering terug via een lagere energierekening. Het energieverbruik gaat omlaag en het wooncomfort omhoog.

 

 

Gemeentelijke duurzaamheidsleningen

Er zijn gemeenten die een eigen duurzaamheidslening of stimuleringslening hebben voor VvE's. Druk op bovenstaande link om de beschikbaarheid voor uw gemeente te zien.

 

Financieren via hypotheek

De investering in energiebesparende maatregelen en duurzame opwekking via bijvoorbeeld een zonnepaneelsysteem kan ondergebracht worden in de hypotheek. Dit is financieel gunstig in verband met de hypotheekrenteaftrek. Vraag uw hypotheekadviseur voor meer informatie over het onderbrengen van de investering in uw hypotheek. 

 

Lenen via de bank of andere leningen

Diverse banken en overige aanbieders bieden zogenaamde 'groene leningen' aan. Ook dit kunt u als optie overwegen. Bekijk echter van tevoren goed de rentepercentages en de voorwaarden. Wij raden u aan om alleen leningen af te sluiten bij aanbieders waarop toezicht is vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Vraag uw financieel adviseur over de mogelijkheden en voorwaarden.

Particuliere verhuurders

Bent u verhuurder van één of meerdere woningen? Dan kunt u gebruik maken van subsidies voor verduurzaming en energiebesparing.  

 

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)

Er is op dit moment een aantrekkelijke subsidiepot beschikbaar vanuit het Rijk voor het verduurzamen en onderhouden van particuliere huurwoningen: de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH).  

Deze subsidie van de Rijksoverheid is bedoeld voor verhuurders van huurwoningen in de vrije sector. Het gaat om een subsidie van maximaal €6.000,- per woning en is bestemd voor: 

  • Energiebesparende maatregelen;
  • Onderhoudsmaatregelen (alleen als u ook een energiebesparende maatregel uitvoert); 
  • Energieadvies (alleen als u ook een energiebesparende maatregel uitvoert).  

Controleer goed de voorwaarden en indieningsvereisten van de subsidieregeling voordat u een aanvraag indient.  

 

Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH)

Uw verhuurde woning aardgasvrij maken? Met de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) kunt u subsidie aanvragen voor inpandige kosten en voor aansluitkosten op een extern warmtenet als de bestaande huurwoning binnen 5 jaar van het aardgas af gaat.  

Controleer goed de voorwaarden en indieningsvereisten van de subsidieregeling voordat u een aanvraag indient.  

 

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Als zakelijke verhuurder van woningen een warmtepomp, een zonneboiler en/of windturbine plaatsen in- of bij uw huurwoningen? Kijk dan eens naar de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE). 

Controleer goed de voorwaarden en indieningsvereisten van de subsidieregeling voordat u een aanvraag indient.  

 

Energieprestatievergoeding voor verhuurders (EPV)

Wilt u gaan investeren in het verduurzamen van uw woningbezit? Als u als verhuurder investeert in uw huurwoningen kunt u in sommige gevallen een vergoeding vragen aan de huurder voor de gedane investeringen. 

 

Financieren via hypotheek

De investering in energiebesparende maatregelen en duurzame opwekking via bijvoorbeeld een zonnepaneelsysteem kan mogelijk ondergebracht worden in de verhuurhypotheek. Vraag uw hypotheekadviseur voor meer informatie over het onderbrengen van de investering in uw verhuurhypotheek. 

 

Lenen via de bank of andere leningen

Diverse banken en overige aanbieders bieden zogenaamde ‘groene leningen’ aan. Ook dit kunt u als optie overwegen. Bekijk echter van tevoren goed de rentepercentages en de voorwaarden. Wij raden u aan om alleen leningen af te sluiten bij aanbieders waarop toezicht is vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM).