Provinciale en landelijke regelingen

Naast de gemeentelijke subsidie- en financieringsregelingen is er een aantal andere financiële regelingen om woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE) te stimuleren om de woning te verduurzamen.

Investeringsregelingen 

Investeringsregeling duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor woningeigenaren

Via het ministerie van Economische Zaken kunnen particuliere woningeigenaren gebruik maken van de ISDE.

Deze regeling subsidieert investeringen in een warmtepomp, zonneboiler, een aansluiting op een warmtenet en vijf typen isolatiemaatregelen (dakisolatie, gevelisolatie, spouwmuurisolatie, vloer- of bodemisolatie en glas,kozijnpanelen en deurisolatie). Deze subsidie vraagt u aan bij RVO nadat de werkzaamheden door een externe partij zijn uitgevoerd.

Investeringsregeling duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor VvE's

Via het ministerie van Economische Zaken kunnen Verenigingen van Eigenaren gebruik maken van de ISDE.

Deze regeling subsidieert investeringen in een warmtepomp, zonneboiler en een centrale aansluiting op een warmtenet. Deze subsidie vraagt u aan bij RVO voordat u de koopovereenkomst voor de maatregel tekent.

Regelingen voor energiebesparing

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VvE's

Deze subsidie is bestemd voor VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Voorwaarde is dat de eigenaren zelf in de woningen wonen en deze niet verhuren. Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie. VvE's kunnen van deze regeling gebruik maken tot en met 31 december 2022. Subsidie kan aangevraagd worden voor:

  • Energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP);
  • Energiebesparende maatregelen, waaronder isolatiemaatregelen of een samenhangend 'zeer energiezuinig pakket'.

Laag BTW-tarief (9%) voor toepassen isolatiemaatregelen

Voor het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken van woningen die ouder zijn dan twee jaar, geldt het lage BTW tarief van 9%. Dit verlaagde tarief geldt alleen voor de arbeid. Voor de materialen die deel uit maken van de dienst geldt het normale tarief van 21%. Voorbeelden van isolatiemateriaal zijn glaswol, steenwol, piepschuim, (isolatie)glas. Deuren, kozijnen en worden niet gezien als isolatiemateriaal. Uw aannemer kan u informeren over de mogelijkheden.

21% BTW teruggave voor zonnepanelen

Wanneer u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de BTW op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van zes zonnepanelen (1.500 wattpiek) à 3.000 euro levert dit ruim 600 euro op: 21 procent van de investering. Handige tips hierover vindt u op de website van Milieucentraal.

Financieren via hypotheek

De investering in energiebesparende maatregelen en duurzame opwekking via bijvoorbeeld een zonnepaneelsysteem kan ondergebracht worden in de hypotheek. Dit is financieel gunstig in verband met de hypotheekrenteaftrek. Vraag uw hypotheekadviseur voor meer informatie over het onderbrengen van de investering in uw hypotheek.

Energiebespaarlening voor particulieren

Met de gunstige Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen woningeigenaren energiebesparende maatregelen financieren, zoals HR++glas, dakisolatie of zonnepanelen.

De lening wordt aangegaan voor bedragen tussen de 2.500 en 65.000 euro met een looptijd van 7 of 15 jaar. De rente die woningeigenaren betalen is aftrekbaar van de belasting en is afhankelijk van de hoogte en looptijd van de lening.

Energiebespaarlening voor VvE’s

Met de VvE Energiebespaarlening kunnen VvE’s (minimaal 10 wooneenheden) energiebesparende maatregelen in of aan het appartementencomplex direct laten uitvoeren. De maandelijkse energiekosten gaan omlaag en het wooncomfort voor de bewoners wordt verbeterd.

De lening heeft een looptijd tot max. 30 jaar (bij een zeer energiezuinig pakket) en mag oplopen tot maximaal € 65.000 per appartement. Rente is vanaf 2,2% (bij een looptijd van 10 jaar). De lening mag sinds kort ook gebruikt worden voor het plaatsen van een laadpaal voor elektrische auto’s. VvE’s krijgen persoonlijke begeleiding van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting bij het aanvraagproces.

Groene Leningen

Er zijn instellingen die leningen aanbieden speciaal voor investeringen om uw energierekening op een groene manier te verlagen. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van Green Loans, waar u een lening kunt afsluiten voor een investering in duurzame energie.

Regeling Groenprojecten

Groen beleggen of sparen? Dan krijgt u belastingvoordeel. Investeert u in een groenproject? Dan kan de bank u met een groenverklaring een lening voor een lager rentetarief aanbieden.

De overheid stimuleert hiermee groene investeringen in de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie en duurzame en innovatieve (bouw)projecten. De Regeling Groenprojecten is een gezamenlijke regeling van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Financiën. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beoordeelt de groenverklaring.