Agrarische ondernemingen

Sinds 2017 gelden ook voor agrarische bedrijven Energiebesparende maatregelen. Dit zijn wettelijke regels voor middelgrote verbruikers op het gebied van energiebesparing. De maatregelen die op de lijst staan zijn binnen 5 jaar of korter terug te verdienen en zijn opgesteld in samenwerking met uw brancheorganisatie.

Energiebesparen loont!

Door de afspraken in het SER-energieakkoord duurzame groei zijn er inmiddels voor 12 branches erkende maatregelen energiebesparing opgesteld. Deze maatregelen geven invulling aan de wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen.

Nu zijn er ook maatregelen opgesteld voor de agrarische sector, deze gelden sinds 1 juli 2017. De maatregelen die op de lijst staan zijn binnen 5 jaar of minder terug te verdienen en zijn opgesteld in samenwerking met uw brancheorganisatie.

De besparingsverplichting geldt voor energieverbruikers, bedrijven met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas per jaar.

Aan de ene kant betekent dit dat u als bedrijf verplicht bent om energiebesparende maatregelen door te voeren. Aan de andere kant zijn de voorgestelde maatregelen binnen 5 jaar of minder terug te verdienen, waardoor u niet alleen energie bespaart, maar ook minder betaalt.

Om welke maatregelen gaat het?

Het gaat om een lijst met totaal 25 maatregelen, die lang niet altijd allemaal van toepassing zijn. Dat is afhankelijk van de activiteiten binnen uw bedrijf. Er zijn bijvoorbeeld specifieke maatregelen voor bloembollensector, akkerbouw en veehouderij.

Voorbeelden alle sectoren:

  • Weersafhankelijke regeling op ketel of cv-groep toepassen;
  • Gasgestookte hoogrendement- (HR-)boiler toepassen;
  • Armatuur met LED-lamp toepassen.

Voorbeelden veehouderij:

  • Toepassen van voorkoeling melktank;
  • Aan te zuigen (buiten)lucht scheiden van afgegeven lucht vanuit koelmachine;
  • Frequentieregelaar toepassen op vacuümpomp.

Voorbeelden voor de bloembollensector en/of akkerbouw:

  • Wand koelcel volledig isoleren;
  • Uitschakelen van verlichting met bewegingsmelder in koelcel;
  • Regeling voor temperatuurvariatie (dag/nacht) toepassen.
Energiewijzer Greenport Noord-Holland

GreenPort Noord-Holland Noord heeft onlangs de Energiewijzer voor agrarische bedrijvengeïntroduceerd. De Energiewijzer is een handig instrument op de website waarmee agrarische bedrijven (onderverdeeld in akkerbouw, bollenteelt, fruitteelt, glastuinbouw, visserij, zaadveredeling, dierhouderij en vollegrondsgroenteteelt) op een overzichtelijke manier snel kunnen  zien hoe energie kan worden bespaard of opgewekt. Daarnaast worden er handige energietips gegeven aan de ondernemer.

U vindt hier praktische handvatten om in uw agrarische bedrijf energie te besparen of energie op te wekken. Ook treft u interessante subsidie- en fiscale regelingen aan. Wilt u direct aan de slag dan kan dat met een lijst met gecertificeerde leveranciers uit de regio. Deze Energiewijzer is een hulpmiddel om u zo ver mogelijk op weg te helpen en is niet bedoeld om een maatwerkadvies te vervangen.

GreenPort Noord-Holland Noord heeft als doelstelling het stimuleren en initiëren van innovatie in de regio Noord-Holland Noord. Dat doet zij door bedrijfsleven, overheden, onderwijs en kennisinstellingen te verbinden en gezamenlijk in te zetten op samenwerking en innovatie.

Erkende maatregelen energiebesparing agrarische bedrijven

Bedrijven boven de grenzen van art. 2.15, vijfde lid moeten alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder nemen. Als hulpmiddel hiervoor zijn in samenwerking met de branche de erkende maatregelen opgesteld, die vanaf 1 juli 2017 van kracht zijn geworden. Door het nemen van de maatregelen van de lijst wordt in ieder geval voldaan aan de verplichting van art. 2.15.

De besparingsverplichting geldt voor middelgrote energieverbruikers, bedrijven met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas per jaar. Ondernemers bekijken vervolgens per maatregel van hun sector-/branchelijst in hoeverre deze van toepassing is voor hun bedrijf. Dat hangt af van de sector, technische, economische randvoorwaarden, zelfstandig moment en natuurlijk moment. Dit staat per maatregel beschreven.

Natuurlijk moment: bepaalde maatregelen zullen alleen rendabel zijn als de maatregel op een natuurlijk moment wordt getroffen. Bijvoorbeeld het isoleren van de vloer van een verwarmd dierverblijf. De ondernemer bepaalt wanneer groot onderhoud wordt gepleegd, wordt gerenoveerd etc. De ondernemer moet zich op dat moment realiseren dat sprake is van een verplichting op basis van artikel 2.15.

Zelfstandig moment: dit zijn maatregelen die direct doorgevoerd moeten worden.

Hieronder treft u een samenvatting van de erkende maatregelen met de mogelijke technieken aan. De volledige tekst van de maatregelen en de randvoorwaarden kunt u hier teruglezen

Heeft u vragen over de lijst neem dan gerust contact op met de OD NHN.

 

Erkende maatregelen energiebesparing agrarische bedrijven (zelfstandig moment)

 

Omschrijving maatregel per onderdeel

Mogelijke technieken

 

Gebouwschil

 

1.

Varkenshouderij: Warmteverlies door lekkages in ventilatiekanaal beperken.

Luchtdicht maken van ventilatiekanalen

3.

Warmteverlies via buitenmuur beperken.

Spouwmuur van verwarmd dierverblijf isoleren.

4.

Warmteverlies via schuin dak beperken.

Dak aan binnenzijde isoleren

 

Stookinstallatie  en warm tapwater

 

7.

Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van de buitentemperatuur.

Weersafhankelijke regeling op ketel of cv-groep toepassen.

8.

Varkenshouderij: Onnodig aanstaan van biggenlamp voorkomen.

Halveringsschakelaar op biggenlamp toepassen.

10.

Varkenshouderij en vleeskuiken: Warmte van uitgaande lucht gebruiken voor verwarmen ingaande ventilatielucht.

Warmtewisselaar in ventilatielucht uit de luchtwasser toepassen.

15.

Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken.

a) Isolatie aanbrengen om appendages.

b) Isolatie aanbrengen om leidingen.

 

Ruimte en buitenverlichting

 

13.

Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.

Armatuur met LED-lamp toepassen.

 

Koelinstallatie

 

17.

Melkvee: Energiezuinig koelen van melk.

Voorkoeler toepassen.

18.

Melkvee: Energiezuinig koelen door koude lucht te gebruiken.

Aan te zuigen (buiten)lucht scheiden van afgegeven lucht vanuit koelmachine.

19.

Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Verlies van koude door wand koelcel beperken.

Wand koelcel volledig isoleren.

20.

Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Binnentreden van warme en/of vochtige lucht in koelcel beperken.

Deurschakeling celprogramma toepassen die de koeling onderbreekt.

21.

Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Onnodige verlichting in koelcel voorkomen.

Uitschakelen van verlichting met bewegingsmelder in koelcel.

22.

Akkerbouw: Energiezuinig bewaren van producten

Regeling voor temperatuurvariatie (dag/nacht) toepassen.

 

Faciliteiten

 

25.

Melkvee: Onnodig aanstaan op vollast van vacuümpomp voorkomen.

Frequentieregelaar toepassen op vacuümpomp.

 

Erkende maatregelen energiebesparing agrarische bedrijven (natuurlijk moment)

 

Omschrijving maatregel per onderdeel

Mogelijke technieken

 

Ruimteventilatie

 

2.

Warmteverlies via vloer beperken.

Vloer van verwarmd dierverblijf isoleren

5.

Debiet van ventilator beperken.

Frequentieregelaars voor ventilatoren voor ventilatie en circulatie.

Tulpen: Ethyleengestuurde ventilatie met frequentieregelaars.

 

Stookinstallatie  en warm tapwater

 

6.

Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

a) Pluimveehouderij: Indirect gasgestookte modulerende hoogrendements- (HR-) luchtverhitter en extra ventilator toepassen.

b) Hoogrendementsketel HR107 toepassen.

9.

Varkenshouderij en (vlees)kuikens: Voorkomen dat warmte met ventilatielucht naar buiten wordt afgevoerd.

Warmte uit ventilatielucht in stallen met warmtepomp terugwinnen.

14.

Energiezuinige warmteopwekking van tapwater toepassen

Gasgestookte hoogrendement- (HR-) boiler toepassen.

 

Ruimte en buitenverlichting

 

12.

Geïnstalleerd vermogen verlichting in dierverblijf en verwerkingshal beperken.

 

 

a) Pluimvee: Armaturen met dimbare LED- lampen toepassen.

b) Armaturen met hoogfrequente langwerpige fluorescentie-lampen (TL5) toepassen.

c) Armaturen met LED-lampen toepassen.

 

Koelinstallatie

 

16.

Warmte van condensors koelinstallatie nuttig gebruiken.

Warmte condensors benutten voor (ruimte)verwarming

23.

Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Beperken van isolatie van verdamper door ijsvorming.

Regeling voor ventilatieontdooiing en/of ontdooibeëindigingsthermostaat ontbreekt.

24.

Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Energiezuinige lampen in koelcel toepassen.

a) Armatuur met langwerpige hoogfrequent fluorescentie lamp (TL5) toepassen.

b) Armatuur met LED lamp toepassen.