Zorginstellingen

De zorg bespaart op verschillende manieren energie. Zo hebben meerdere partijen de Greendeal Nederland gesloten en hebben instellingen de beschikking over de MIlieuthermometer Zorg.

Greendeal Nederland op weg naar duurzame zorg

De Greendeal is in oktober 2015 door 54 partijen ondertekend, inclusief de minister van het ministerie van VWS. Medio 2018 is het aantal partners gegroeid naar ruim 150 partijen. Met name gemeenten en zorginstellingen sluiten sindsdien bij de greendeal aan, omdat klimaatbeleid of duurzaamheidsbeleid extra uitvoering vragen en met deze green deal aanpak tevens een vorm van zelfregulering wordt ingevuld.

De zorginstellingen, de gemeenten, het milieuplatform Zorgsector (MPZ) en de OD NHN willen samen invulling geven aan een breed gedragen duurzame bedrijfsvoering. Daarom willen zij met elkaar de GreenDeal afsluiten. 29 maart 2018 is daartoe een eerste informatiebijeenkomst gehouden. De aanwezige medewerkers van de diverse zorginstellingen waren enthousiast over de mogelijkheden die Greendeal biedt. In de zomerperiode van 2018 is een tekensessie gepland.

De presentaties van de bijeenkomst vindt u aan de rechterkant van deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt):

Milieuthermometer

De Milieuthermometer Zorg biedt een basis voor milieuzorg, geeft invulling aan recente wetgeving en zorgt ervoor dat in de zorg kosten bespaard worden. De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door de zorgsector, nl. adoor de leden van de vereniging Milieuplatform Zorgsector (MPZ), in samenwerking met Stichting Milieukeur (SMK).

Met de Milieuthermometer Zorg maakt de instelling haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering waar. De directie krijgt de beschikking over een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg aantoonbaar te maken voor personeelsleden, cliënten, bezoekers en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag.

De Milieuthermometer Zorg geldt als invulling  van de auditverplichting van de Energie Efficiency Directive (EED).

Aan de rechterkant van deze pagina vindt u meer informatie over de Milieuthermometer: