Zorggroep behaalt certificaat duurzaamheid in samenwerking met OD Noord-Holland Noord

Mede door advisering van de OD Noord-Holland Noord heeft de ViVa! Zorggroep in Heiloo het bronzen certificaat Milieuthermometer Zorg behaald. Het werd vorige week door wethouder Rob Opdam van Heiloo uitgereikt aan José van Vliet-Eppinga, bestuurslid van de ViVa! Zorggroep.

De Milieuthermometer vloeit voort uit de Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’, die in 2015 is ondertekend door het Rijk, gemeenten en een groot aantal zorginstellingen. Green Deal zorgt voor verduurzaming in de bedrijfsvoering. De ViVa! Zorggroep heeft het niveau brons behaald voor locatie De Loet in Heiloo.

Met de thermometer heeft de ViVa! Zorggroep de beschikking over een instrument om de milieuprestatie en -zorg aantoonbaar te maken voor personeelsleden, cliënten, bezoekers, zorgverzekeraars, gemeenten en het bevoegd gezag. Daarnaast biedt het voldoende kansen om kosten te besparen.

WethouderUitreiking keurmerk door wethouder Opdam was enthousiast over de zorginstelling, die als voorbeeld kan dienen voor anderen. ,,Het laat zien dat energiebesparing niet gepaard gaat met verlies aan comfort. Het is een win-win situatie, waarbij ViVa! ook laat zien dat verduurzaming niet vanuit de wetgever afgedwongen hoeft te worden. Het komt uit de medewerkers en de organisatie zelf.’’

Bedrijfsvoering verduurzamen
 

Om het bronzen niveau te halen moest de bedrijfsvoering van De Loet op een groot aantal onderdelen worden verduurzaamd. Zo is er een verduurzamingsslag gemaakt op het gebied van inkoop, afval, energie, groen en catering. Het certificaat is drie jaar geldig en wordt jaarlijks door het Milieuplatform Zorgsector (MPZ) gecontroleerd.

De OD NHN controleert bedrijven op de naleving van de Wet milieubeheer, waaronder de Green Deal valt. Bestuurder Van Vliet-Eppinga van de ViVa! Zorggroep was positief  over de dienst: ,,Zowel hun adviezen en de goede samenwerking hebben geleid tot het behalen van het keurmerk.’’

Fossielvrije samenleving
 

Het mes snijdt echter aan twee kanten, want ook voor de OD NHN is het behaalde keurmerk positief: ,,Doordat de zorginstelling de Green Deal heeft ondertekend, kunnen wij als Omgevingsdienst een stapje terugdoen met de uitvoering van onze controlerende taak’’, aldus Arnold de Groot die, als milieuhandhaver samen met collega Richard Schuijt (adviseur duurzaamheid), het project heeft opgezet.

Volgens Adriaan van Engelen, directeur van MPZ en initiator van de Milieuthermometer, is het behalen van het keurmerk een belangrijke stap op weg naar een fossielvrije samenleving. ,,Om de klimaatverandering in de hand te houden moet de mens zuinig zijn op natuurlijke grondstoffen. Hierdoor ligt er een belangrijke taak bij de afdeling Inkoop van de zorginstellingen.’’