Uitleg rapporteren eLoket

Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. In 2019 komt daar de informatieplicht bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per inrichting moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

U kunt uw rapportage indienen via het eLoket op de website van RVO.

eLoket en eHerkenningsmiddel

Tot juli 2019 kunt u via het eLoket uw energiebesparingsmaatregelen rapporteren. Om in te loggen in het eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan bij een leverancier. Dat duurt circa 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden (tussen de 5 en 22 euro per jaar).

U kunt ook een intermediair machtigen die voor u rapporteert in het eLoket. Dan hoeft u geen  eHerkenningsmiddel aan te vragen. Wel blijft u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Het bewijs van uw machtiging aan de intermediair hoeft u niet op te sturen. Per inrichting kan er maar één persoon rapporteren in het eLoket.

Goed om te weten: u kunt stapsgewijs en op verschillende momenten rapporteren in het eLoket. Uw rapportage wordt als pdf opgeslagen, zodat u deze later nog kunt inzien. U kunt geen documenten bijsluiten in het eLoket.

Inloggen

Ga naar het eLoket van RVO.nl en log in met uw eHerkenningsmiddel niveau 1. Als u de eerste keer inlogt op het eLoket moet u een profiel aanmaken. Daar heeft u de volgende gegevens voor nodig:

 • KvK-nummer
 • NAW gegevens
 • Contactinformatie van uw bedrijf of instelling

Met uw profiel logt u in op de module informatieplicht energiebesparing. Vul eerst het gedeelte 'Moet ik mij registreren?' in. Daarvoor heeft u de gegevens van uw energieleverancier van 2017 of 2018 nodig (maandfacturen of eindafrekening).

Selecteer vervolgens uw bedrijfstak. U krijgt dan alle erkende maatregelen van uw bedrijfstak te zien.

Rapportage invullen

Van de erkende maatregelen ziet u in het eLoket eerst de maatregelomschrijving. Om de maatregel te kunnen beoordelen en te zien om welke techniek het gaat, moet u de maatregel openklikken. Voor elke erkende maatregel geeft u aan of u die wel of niet  heeft uitgevoerd of dat u een alternatieve maatregel heeft genomen.

 • Als u aangeeft dat de maatregel wel is uitgevoerd, geeft u vervolgens aan of dat geheel of gedeeltelijk is gedaan. Bijvoorbeeld of u overal ledverlichting heeft toegepast of alleen in bepaalde ruimten.
 • Bij sommige maatregelen is sprake van meerdere varianten. Als dat het geval is, geeft u aan welke variant(en) van de maatregel u heeft uitgevoerd.
 • Als een maatregel niet is uitgevoerd, geeft u aan waarom. Er zijn verschillende standaardredenen beschikbaar:
 • U voldoet niet aan de technische randvoorwaarden. Bijvoorbeeld: het ventilatiesysteem is niet geschikt voor frequentieregeling.
 • U voldoet niet aan de economische randvoorwaarden. Bijvoorbeeld: het aantal gebruiksuren van een apparaat is te laag.
 • Het apparaat of toepassing is nog niet aan vervanging toe, waardoor nog geen sprake is van een natuurlijk moment.
 • De uitgangssituatie of de activiteit is voor u niet van toepassing. Bijvoorbeeld: u heeft geen spouwmuren of maakt geen gebruik van perslucht.
 • U heeft de maatregel (nog) niet uitgevoerd. U heeft de mogelijkheid een toelichting te geven, waarbij u ook kan aangeven wanneer de maatregel wél wordt uitgevoerd.
 • Als u een alternatieve maatregel heeft genomen, bent u verplicht de maatregel te omschrijven.
En dan?

Na rapporteren in het eLoket ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging met een referentienummer. Gebruik dit referentienummer voor vragen en correspondentie.

Wij moeten uw rapportage zelf ophalen in het eLoket. Wij gebruiken de informatie uit uw rapportage om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht.

Naar aanleiding van uw rapportage kunnen wij aanvullende vragen over uw inrichting hebben of willen we een controlebezoek uitvoeren.