Gevaarlijke stoffen

Op de website van het RIVM staat veel informatie over (gevaarlijke) stoffen en producten. 

Informatie over gevaarlijke stoffen

Via de website van het RIVM kunt u stoffen zoeken op naam of via UN-, Cas of EG-nummer. Alle beschikbare informatie en eigenschappen van stoffen is hier te vinden via een zoeksysteem.  
Voor incidentbestrijding wordt gewerkt met zogenaamde interventiewaarden. Bij incidenten gebruikt de brandweer of veiligheidsregio vooral deze informatie. 
Daarnaast is hier alle informatie over ADR-classificering, gevaaretiketten en nummers te vinden.
Ook is op de website van het RIVM veel informatie te vinden over Zeer Zorgwekkende Stoffen en nieuwe stoffen en opkomende risico’s van chemische stoffen.    
De website is vrij toegankelijk en biedt actuele, geautoriseerde informatie over het veilig omgaan met stoffen.

Daarnaast geeft de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) informatie over Zeer Zorgwekkende Stoffen.