Beleidsnotitie Hogere waarde Wet Geluidhinder _Milieudienst Kop van Noord Holland

Wanneer binnen de gemeenten ruimtelijke plannen, bestemmingsplannen en verkeersplannen worden vastgesteld, kan de Wet geluidhinder van toepassing zijn. In deze wet is de bandbreedte aangegeven waarbinnen de gemeente bij overschrijding van de streefwaarde voor verkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai na een gemotiveerde afweging een hogere waarde kan verlenen. Deze notitie bevat beleidsregels welke als toetsingskader dienen voor de toetsing van hogere waarden aanvragen

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Beleidsnotitie Hogere waarde Wet Geluidhinder _Milieudienst Kop van Noord Holland’, 20 december 2019, pdf, 507kB