Nota Hogere Grenswaarde Gemeente Den Helder

De nota Hogere grenswaarden geluid beschrijft in de eerste plaats hoe de
gemeente wil omgaan met nieuwe situaties en haar bevoegdheid tot het vaststellen van
hogere grenswaarden wil invullen. Per gebied wordt beschreven welke ambitie de gemeente
Den Helder heeft voor geluid en onder welke voorwaarden hiervan mag worden afgeweken
(ontheffingscriteria).

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Nota Hogere Grenswaarde Gemeente Den Helder’, 20 december 2019, pdf, 650kB