Laagfrequent geluid/bromtonen

Overlast door laagfrequent geluid

Hinder die ondervonden wordt van lage brom- of zoemtonen of trillingen is een complex onderwerp. In de praktijk worden deze overlastmeldingen vaak samengevat onder de noemer laagfrequent geluid (LFg). De beleving van gehinderden zit vaak op of onder de grens van wat een gemiddeld persoon waarneemt of wat met de gangbare (geluid)onderzoeken gemeten kan worden.

Oorzaken van LFg kunnen zeer divers zijn, in de particuliere of bedrijfsmatige sfeer liggen en zijn vaak moeilijk te achterhalen. Daarom is in eerste instantie ook onduidelijk wie verantwoordelijk is. In veel gevallen worden er geen voorschriften overtreden.

Meer informatie

Lees ook ons informatieblad Laagfrequent geluid. Deze vindt u aan de rechterkant van deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt). 

Meer informatie over LFg kunt u onder andere vinden op de volgende websites:

Wat kan ik doen?

Onderzoek of het geluid alleen in de woning voorkomt, of ook daarbuiten. Het uitschakelen van de hoofdschakelaar geeft vaak al een eerste aanwijzing of de bron in uw huis zit, of toch verder weg. Probeer vast te stellen waar, wanneer en hoe lang u het geluid het sterkst waarneemt. Een logboekje met data en tijden kan waardevolle informatie geven over mogelijke oorzaken, of kan zaken juist uitsluiten.

Wat doet de OD NHN?

Als niet duidelijk is waar het geluid vandaan komt, kunt u een melding indienen bij de OD NHN. Gebruik daarvoor het Meldingsformulier Overlast én de Vragenlijst Laagfrequent geluid rechts op deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt). De vragenlijst, met eventueel een logboekje of verdere informatie, kunt u als document toevoegen aan het meldingsformulier. Een logboek en de uitleg over het invullen daarvan, vindt u ook rechts op deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt).

De OD NHN zal aan de hand van uw melding en ingevulde vragenlijst een onderzoek starten in het kader van overlastbehandeling. Daarbij nemen we contact met u op, bezoeken de locatie en beoordelen of we een (laagfrequent)geluidmeting uitvoeren.

Een uitgebreider onderzoek behoort niet tot de reguliere taken van de OD NHN.