Regeling (incidentele) festiviteiten

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. Hierdoor kan wet- en regelgeving gewijzigd zijn. Wij werken aan het actualiseren van onze website hierop. Aan de informatie op de site kunnen geen rechten ontleend worden.

Uw gemeente stelt jaarlijks een aantal collectieve festiviteiten vast zoals kermis of Koningsdag. Daarnaast heeft u een aantal dagen per jaar recht op incidentele festiviteiten.

Geluid bij festiviteiten

Een bedrijf heeft de mogelijkheid een aantal dagen per jaar meer geluid/licht te produceren dan is toegestaan volgens de geldende normen. Dit is geregeld in een gemeentelijke verordening. Uw gemeente kunt u hierover meer informeren. 

Ook heeft elk bedrijf recht op een aantal dagen per jaar voor incidentele festiviteiten. Het aantal dagen is afhankelijk van de gemeente waarbinnen uw bedrijf zich bevindt. Als u van de incidentele festiviteiten gebruik wilt maken, moet u 2 weken vóór aanvang van de festiviteit een kennisgeving indienen. 

Informeer bij uw gemeente welke normen, eindtijden en overige voorwaarden er precies gelden tijdens collectieve of incidentele festiviteiten. 

Met dit formulier kunt u voor de gemeenten Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik en Stede Broec een kennisgeving indienen bij de OD NHN. Heeft u een bedrijf in een andere gemeente dan moet u zich rechtstreeks tot die gemeente wenden. 

U vindt het formulier aan de rechterkant van deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt).