Formulier aanmelden (incidentele) festiviteiten

Gegevens

Kennisgeving aan burgemeester en wethouders met betrekking tot de festiviteitenregeling geluid- en lichthinder.

Betreft een kennisgeving ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) of Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL) ten behoeve van een incidentele festiviteit waarbij ontheffing wordt verleend van de standaard geluid- of lichtvoorschriften vermeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze kennisgeving moet minimaal 2 weken vóór aanvang van de festiviteit worden ingediend met uitzondering van de gemeente Drechterland (4 weken).

Gegevens van de inrichting

Vul de naam van de inrichting in.
Vul uw straatnaam in.
Een huisnummer bestaat alleen uit cijfers.
Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Vul de vestigingsplaats in.
Kies uw gemeente: Kies de gemeente van uw vestigingsplaats

Gegevens aanvrager

Vul uw voornamen in.
Vul uw achternaam in.
Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl
Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.

Gegevens over de festiviteit

Kennisgeving betreft: