Aanvraag Omgevingsoverleg

Op deze pagina kunt u uw verzoek voor een Omgevingsoverleg indienen.

Voor korte vragen of extra toelichting vragen we u telefonisch contact op te nemen via 088- 1021 300.

Doel

Wij begeleiden u graag met de voorbereiding van uw aanvraag en hebben ook de taak deze te beoordelen. Wij kunnen u adviseren over de inhoudelijke en kwalitatieve vereisten van uw aanvraag.

Doelgroep

Het Omgevingsoverleg is bedoeld voor initiatiefnemers die een aanvraag bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord willen indienen. Ook meldingsplichtige activiteiten kunnen aangemeld worden voor het Omgevingsoverleg.

Initiatieven die milieu of natuur betreffen kunnen hier (herhaaldelijk) aangemeld worden.

Voor bouwplannen en ruimtelijke aanvragen kunt u terecht bij uw gemeente.

Rechts op deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt) vindt u het aanvraagformulier.