Meldingsformulier en aanvraagformulier ontheffing knalapparatuur

Formulier voor melding gebruik knalapparatuur of aanvraag ontheffing gebruik knalapparatuur wegens de APV

Gegevens melder en terrein

1. Wat is belangrijk om te weten voor deze melding/ontheffing?

Bij de melding/ontheffing hoort een duidelijke situatietekening gevoegd te worden met daarop de locatie van het knalapparaat ten opzichte van woningen. Het perceel moet duidelijk gearceerd zijn.
 
Bij plaatsing in een Natura2000-gebied moet een vergunning worden aangevraagd. Dit is een apart traject. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
Ik wil een:

2. Gegevens aanvrager

Voer hier uw voorletter en achternaam in
Vul uw straatnaam en huisnummer in
Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Vul uw woonplaats in
Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.
Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl

3. Gegevens terrein en situering knalapparaat

De plek die zich het dichtstbij de opstelling van de knalapparatuur bevindt
Vul de (woon)plaats in
Vul de gemeentenaam in, waaronder de (woon)plaats valt
Vul de hoeveelheid hectare van het oppervalk van het terrein in
Bijlages toevoegen