Melding doen en vergunning aanvragen

Op deze pagina vindt u alles over meldingen en de aanvraag van vergunningen. 

Melding Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit vervangt 12 besluiten over onder andere horeca, autobedrijven, tankstations, detailhandel en textielbedrijven.

Als ondernemer kunt u met minder administratieve handelingen, direct digitaal uw melding doen. Hiervoor is speciaal een internetmodule ontwikkeld. Op deze website vindt u de Activiteitenbesluit internetmodule.

Milieuvergunning Omgevingsloket

Een milieuvergunning maakt deel uit van de zogenaamde Omgevingsvergunning. Het aanvragen van zo’n vergunning kan via het Omgevingsloket.

Hoe werkt het?

Nadat u deze link van het Omgevingsloket heeft aangeklikt, begint u met het beantwoorden van de vragen in het scherm. Wanneer u alle relevante vragen heeft beantwoord, krijgt u alle ingevulde gegevens te zien in een samenvattend scherm en kunt u uw aanvraag indienen bij uw gemeente.

Voor informatie en aanvragen rond de Wet natuurbescherming, klikt u op deze link voor de pagina Wet natuurbescherming.