Aanvraag vergunning milieubelastende activiteit

Een vergunning met betrekking tot een milieubelastende activiteit is bedoeld voor activiteiten die niet binnen de algemene regels passen. Deze activiteiten zijn gevaarlijker, complexer of om andere redenen vergunningsplichtig. Voor de verlening van een vergunning moet een goede aanvraag worden opgesteld, zodat de vergunning goed aansluit op de werkelijke situatie.

VOORBEREIDING

Voordat u een aanvraag doet is een goede voorbereiding belangrijk. Het volgende moet duidelijk zijn door een goede voorbereiding:

- Wat is de werkelijke situatie? Wat is de gewenste situatie?

- Wat is de vergunde situatie? Wat zijn de vergunningsplichtige activiteiten? (Is de vergunning actueel?)

- Welke procedures zijn nodig om de gewenste situatie te legaliseren?

- Welke informatie is nodig voor de uitvoering van de betreffende procedures?

Deze vragen kunnen lastig te beantwoorden zijn. We raden daarom aan om hierbij een adviseur te betrekken, uw situatie te onderzoeken via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) én de omgevingsdienst te betrekken via het Omgevingsoverleg.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Via het DSO kunt u uw melding of aanvraag indienen. Daarnaast kunt hier onderzoeken welke regels voor u gelden. Om gebruik te maken van het DSO heeft u als bedrijf eHerkenning nodig via de voplgende website: https://www.eherkenning.nl/nl.

Omgevingsoverleg

U kunt bij uw aanvraag gebruik maken van het Omgevingsoverleg. Bij het Omgevingsoverleg kunnen we uw aanvraag bespreken, onze verwachtingen als behandeldienst aan u toelichten en uw stukken daaraan toetsen. Na afloop ontvangt u van ons een advies. Het Omgevingsoverleg kunt op verzoek aanvragen via dit formulier op onze website.

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag indienen via deze link van het DSO. Ook kunt u daar via bijlagen de nodige informatie (gegevens en bescheiden) toevoegen. Wij ontvangen uw aanvraag automatisch en zullen die bij ontvangst publiceren. Ook de aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging. Na ontvangst start de procedure. De behandeltermijn van deze procedure is 8 weken.