Aanvraag omgevingsvergunning: milieu

Om schade aan het milieu te voorkomen of beperken, zijn in het milieudeel van de omgevingsvergunning meerdere voorschriften opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn voorschriften met betrekking tot energiebesparing en afvalpreventie. U kunt uw omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket Online

Afhandeling van uw aanvraag
  1. Tijdens een vooroverleg informeren wij u welke stukken nodig zijn om een aanvraag in te dienen. We kijken ook of het toekennen van een vergunning mogelijk is.
  2. Als de definitieve aanvraag is ontvangen, neemt onze inspecteur deze in behandeling.
  3. Daarna wordt een ontwerpbesluit gemaakt dat ter inzage wordt neergelegd in het gemeentehuis. Iedereen kan eventueel zienswijzen inbrengen tegen het besluit.
  4. Vervolgens wordt er een definitief besluit gemaakt dat ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis. Tegen het definitieve besluit kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep aantekenen bij de rechtbank.

Hoe lang duurt de afhandeling?

Als de aanvraag in behandeling is, geldt een behandelingstermijn van 6 maanden.

Deze termijn kan worden stopgezet wanneer de aanvraag niet ontvankelijk blijkt of wanneer de OD NHN u als aanvrager om aanvullende gegevens vraagt. Zijn de gegevens compleet? Dan loopt de procedure weer verder.

Zijn de gegevens incompleet? Dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.