Revisievergunning

Vanwege verschillende oorzaken kan het zijn dat u een revisievergunning nodig heeft:

  • Uw huidige vergunning is niet meer actueel;
  • Er hebben wijzigingen plaatsgevonden in uw bedrijf;
  • De vergunningssituatie is onoverzichtelijk geworden.

Een revisievergunning is alleen aan de orde als uw bedrijf al een milieuvergunning heeft.

Aanvraag

U kunt uw aanvraag voor een revisievergunning aanvragen via Omgevingsloket Online

Hoe werkt het?

  1. Nadat u de link heeft aangeklikt, begint u met het beantwoorden van de vragen in het scherm.
  2. Als u alle relevante vragen over uw situatie heeft beantwoord, krijgt u alle ingevulde gegevens te zien in een samenvattend scherm. Vervolgens kunt u uw aanvraag elektronisch indienen bij uw gemeente.
  3. Om misbruik te voorkomen, verstuurt de internetmodule een bevestigingsmail naar het door u opgegeven e-mailadres. Het gebruik van algemene e-mailadressen zoals Hotmail, Gmail en Yahoo is in verband met de anonimiteit niet toegestaan. U kunt géén digitale melding doen met die e-mailadressen.
Procedure
  1. Tijdens een vooroverleg informeren wij u welke stukken nodig zijn om een aanvraag in te dienen. We kijken ook of het toekennen van een vergunning mogelijk is.
  2. Als de definitieve aanvraag is ontvangen, neemt onze inspecteur die in behandeling. Daarna wordt een ontwerpbesluit gemaakt dat ter inzage wordt neergelegd in het gemeentehuis. Iedereen kan eventueel zienswijzen inbrengen tegen het besluit.
  3. Vervolgens wordt er een definitief besluit gemaakt dat ter inzage wordt gelegd in het gemeentehuis. Tegen het definitieve besluit kunnen uitsluitend belanghebbenden beroep aantekenen bij de rechtbank.

Duur van de procedure

Als de aanvraag in behandeling is, geldt een termijn van 6 maanden. Deze termijn kan worden stopgezet als de aanvraag niet ontvankelijk blijkt of als de OD NHN u als aanvrager om aanvullende gegevens vraagt. Zijn de gegevens compleet? Dan loopt de procedure weer verder.

Zijn de gegevens incompleet? Dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.