Vergunningaanvraag dronegebruik in Natura 2000-gebied

In Noord-Holland zijn negentien Natura 2000-gebieden te vinden. Binnen deze gebieden is het gebruik van drones (in alle gewichtsklassen) een vergunningplichtige activiteit.

Drones in Natura 2000-gebieden

Professioneel gebruik van drones zonder verbrandingsmotor, die gebruikt worden door terreineigenaren, -beheerders en toezichthouders zijn uitgezonderd van vergunningplicht. Dat vanwege toezicht, monitoring, beheer en inrichting van de natuurterreinen. De dronegebruiker moet wel voldoen aan de zorgplicht vereisten in het kader van de Wet natuurbescherming.

Aanvraag vergunning

De OD NHN is het bevoegd gezag voor het opstellen van de vergunningen voor dronegebruik binnen de provincie Noord-Holland. Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet u het vliegplan compleet invullen. In het vliegplan moet schriftelijke toestemming worden gegeven door de terreinbeheerder. Ook wordt vermeld door wie er op welk tijdstip en op welke plaats wordt gevlogen en dat kwetsbare no-go gebieden worden vermeden.

In het vliegplan zijn door de OD NHN, in het kader van de zorgplicht van de Wet natuurbescherming, enkele randvoorwaarden opgenomen waar iedere dronegebruiker aan moet voldoen. Als wordt afgeweken van de gestelde voorwaarden, moet u bij de vergunningaanvraag ook een natuurtoets indienen. Wanneer u een dronevlucht wilt uitvoeren boven een Natura 2000-gebied, kunt u onder het kopje Aanvraag vergunning meer lezen over de vergunningaanvraag.

Kaart van Noord-Holland

De Nederlandse overheid heeft een zogenaamde no-flyzone opgesteld. Deze kunt u bekijken op de website met no fly-zones.

De rood gemarkeerde delen geven vliegvelden weer. Vliegen met drones is hier altijd verboden. In de oranje gemarkeerde delen is vliegen beperkt toegestaan. De groene gebieden zijn de Natura 2000-gebieden, waar het vliegen met drones vergunningplichtig is. Voor de ‘witte’ gebieden geldt dat vliegen met drones mogelijk is, als er aan de wet- en regelgeving wordt voldaan.

Vliegplan Drone

Aan de rechterkant van deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt) vindt u het drone vliegplan. Met dat formulier kunt u een melding maken van uw voorgenomen vlucht met een drone. Dat formulier moet worden ingevuld door de aanvrager/dronegebruiker en de terreineigenaar van het betreffende gebied.

Voor het vliegen met een drone zijn de regels van toepassing, zoals opgenomen in de Regeling Modelvliegen, de regels op de website van de Rijksoverheid en alle voorwaarden zoals beschreven op de website van de OD NHN.

Print het formulier, vul het volledig in en stuur het ondertekend met het Aanvraagformulier Gebiedsbescherming naar postbus@odnhn.nl