Melding of vergunning

Wanneer moet u een vergunning aanvragen

U moet een vergunning aanvragen als:

  • u projecten wilt realiseren of handelingen wilt verrichten in of nabij een gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied;
  • niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten de kwaliteit aantasten van natuurlijke habitats of de habitats verslechteren;
  • niet kan worden uitgesloten dat uw activiteiten een negatief effect hebben op de planten- en diersoorten, waarvoor het gebied is aangewezen;
  • deze activiteiten niet genoemd zijn in een Natura 2000-gebiedbeheerplannen.
Wettelijke  termijnen

 De wettelijke termijn voor de beslissing op uw stikstofaanvraag (via afd. 3.4. Awb (UOV)) bedraagt 6 maanden na ontvangst van uw aanvraag (art. 3.18 Awb).

 De wettelijke termijn voor de beslissing op uw aanvraag niet zijnde stikstof  bedraagt 13 weken na ontvangst van uw aanvraag (art. 5.1 Wnb). Het bevoegd gezag kan de termijn met eenmaal 7 weken verlengen. Indien wij hiertoe besluiten, ontvangt u van ons een brief.