Broedseizoen

Bij het beheer en onderhoud van de natuur is het belangrijk dat organisaties rekening houden met de bescherming van nesten, rustplaatsen en de eieren van vogels. Zeker tijdens het broedseizoen moeten organisaties hierop letten. De meeste vogelsoorten broeden in deze periode hun eieren uit, waardoor het belangrijk is dat ze niet gestoord worden.

Wanneer is het broedseizoen?

Het broedseizoen kent geen vaste periode, maar is afhankelijk van de soort, locatie en weersomstandigheden. Het broeden kan dus eigenlijk het hele jaar door plaatsvinden. Voor een indicatie van de broedperiode kan u de broedkalender rechts op deze pagina raadplegen.

Werkzaamheden tijdens het broedseizoen

Het broedseizoen kan belemmeringen opleveren voor bepaalde werkzaamheden. In de Omgevingswet staat dat het verboden is om nesten, rust- en voortplantingsplaatsen opzettelijk te vernielen of beschadigen. Wilt u toch een nest verwijderen? Dan moet u een vergunning aanvragen. Hier zijn wel stricte voorwaarden aan verbonden. Nesten van vogels mogen bijvoorbeeld alleen verwijderd worden als ze niet in gebruik zijn. 

Toch betekent dit niet dat u tijdens het broedseizoen geen werkzaamheden in het groen kunt uitvoeren. Zolang de nesten en rustplaatsen niet beschadigd worden, mag u uw werkzaamheden gewoon uitvoeren. Het is alleen niet genoeg om slechts te kijken of er geen nesten/rustplaatsen beschadigd raken. De meeste nesten zijn goed verborgen, waardoor u er makkelijk een over het hoofd kan zien. Om dit te onderzoeken is eerst een grondige ecologische controle nodig. Deze controle brengt de nesten en een potentieel gebied met nesten in kaart. Zonder een ecologische controle mag u uw werkzaamheden nog niet uitvoeren.

Beschermde nesten buiten het broedseizoen

Ook buiten het broedseizoen kunnen nesten beschermd zijn. Sommige vogelsoorten keren elk jaar terug naar hetzelfde nest. Deze nesten zijn hierdoor het hele jaar beschermd.

De rustplaats van de vogel staat in dit geval ook het hele jaar onder bescherming. Een rustplaats is een noodzakelijk leefgebied van een vogel bij de broedcyclus. Deze rustplaats verschilt per vogelsoort. Voor de ene vogelsoort alleen het nest de rustplaats, terwijl het voor een andere soort ook de directe omgeving rondom het nest kan zijn. Een ecologisch onderzoek is nodig om uit te wijzen waar de rustplaats van de vogel zich bevind.