Module 2A

De ontheffing wordt aangevraagd voor

Vogelrichtlijn (VR)

Art 3.1 Vogels, opzettelijk Dit verbod is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat vn instandhouding van de desbetreffende vogelsoort, artikel 3.1 lid 5 Wnb
Art 3.1 Nesten, rustplaatsen en eieren van vogels opzettelijk
Art 3.1 Eieren van vogels
Art 3.2 lid 6 Vogels, delen van vogels of uit vogels verkregen producten Dit verbod is niet van toepassing als deze vogels, delen of producten aantoonbaar overeenkomstig de Wnb zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk verkregen, artikel 3.2 lid 6 Nwb

Habitatrichtlijn (HR)

Art. 3.5 Dieren m.u.v. vogels opzettelijk
Art. 3.5, eieren van dieren m.u.v. vogels, opzettelijk
Art 3.5 voortplantingsplaatsen of rustplaatsen m.u.v. vogels
Art. 3.6 lid 2 dieren m.u.v. vogels, en planten anders dan voor verkoop

Andere soorten

Art. 3.10 dieren, opzettelijk
Art. 3.10 vaste voort-plantings- of rustplaatsen, opzettelijk