Ondertekening2

Ondertekening

LET OP!

Let op! Voor het aanvragen van een besluit in het kader van de Wet natuurbescherming bent u in sommige gevallen verplicht tot het betalen van leges aan de provincie Noord-Holland. In de legestabel is opgenomen voor welke besluiten u leges moet betalen en welke tarieven er gelden. De legestabel vindt u op deze webpagina van de provincie Noord-Holland.

Het formulier voor ondertekening vindt u via deze link.

Let op! Zonder ondertekeningsformulier wordt uw aanvraag als conceptaanvraag behandeld.

Print het formulier, vul deze in, onderteken, scan en voeg deze hieronder toe als bijlage.

 

Bijlages toevoegen