Toelichting op Meldingsformulier beheer en schade

Er zijn meerdere soorten meldingen, maar de meest gebruikte zijn:

 • Gebruikmaking van de Provinciale vrijstellingsverordening
 • Gebruikmaking van de aan de FBE verstrekte ontheffingen d.m.v. een door de FBE uitgegeven machtiging aan de WBE’s
 • Lichtbakken

Bij het gebruik maken van de Provinciale vrijstellingsverordening is er slechts eenmalig een melding nodig. Deze melding blijft gedurende de hele schadegevoelige periode geldig. De bewaartermijn voor de verstrekte gegevens bij deze melding is een half jaar of zo lang de melding van toepassing is.

Bij het gebruik maken van de door de FBE afgegeven machtiging, voor het gebruik maken van een aan de FBE afgegeven ontheffing, is het vereist om wekelijks te melden. Deze melding blijft geldig gedurende de week van uitvoering ( maandag t/m zaterdag of zondag ). De bewaartermijn voor de verstrekte gegevens bij deze melding is een week.

Voor het lichtbakken is het een wettelijk vereiste om de melding voor 12.00 uur ’s middags te doen op de dag dat van de ontheffing gebruik wordt gemaakt. Bewaartermijn is zo lang de melding van toepassing is.

Voor het doen van een melding kunt u hier het formulier beheer en schadebestijding invullen.

 

De volgende velden moeten ingevuld worden voor eerstgenoemde soorten meldingen:

 

 • Datum melding
 • Naam aanvrager/grondgebruiker
 • Machtigingsnummer bij gebruikmaking van een ontheffing
 • Mailadres aanvrager ( i.v.m. opvragen aanvullende gegevens of afwijzing en voor uw afschrift)
 • Naam uitvoerder(s)
 • Datum uitvoering
 • Diersoort
 • Gewas.
 • Locatie (Aangeven d.m.v. één of twee aan het veld grenzende wegen)
 • Bij lichtbakken moet kenteken en merk auto nog worden vermeld.
 • Melding lichtbakken is telkens slechts mogelijk tot 12.00u op de dag dat van de ontheffing gebruik wordt gemaakt.
 •  

Na het invullen van genoemd formulier volgt een ontvangstbevestiging/afschrift zodat de melder ook tastbaar bewijs heeft van zijn melding.