RUD NHN nieuwsbrief 1- februari 2017

Geachte griffiers van de deelnemers in de RUD Noord-Holland Noord,
 
Geïnspireerd door onder andere de HVC heeft de RUD NHN gewerkt aan een nieuwsbrief voor de deelnemers (colleges, raads- en Statenleden en ambtenaren).
Doel van de nieuwsbrief is het om – naast beknopte technische informatie – vooral een inkijkje te geven in de dagelijkse werkzaamheden die wij voor de deelnemers uitvoeren.
 
Het is onze bedoeling om tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit te brengen.
Wij verwachten hiermee de bekendheid met de RUD NHN te vergroten en verzoeken u om deze nieuwsbrief bij uw raads- of Statenleden onder de aandacht te brengen.
 
U krijgt van ons ook een papieren versie ten behoeve van de informatiemap toegezonden.

Nieuwsbrief 1 RUD NHN 2017