Uitvoerings- en handhavingsstrategie 2024-2027

Bij de ontwikkeling van een nieuwe handhavingsstrategie voor komende twee jaar, werd al snel duidelijk dat een “gewone” VTH-strategie niet zou volstaan. De wereld om ons heen is sterk veranderd en ook is de wetgeving aangepast. Omdat onze opdrachtgevers daardoor voor grote maatschappelijke opgaven staan, verandert ook de OD NHN mee.
 

De toekomstige strategie moest vanuit deze nieuwe werkelijkheid geschreven worden. Omgevingsdiensten hebben invloed op meerdere grote maatschappelijke opgaven, waar onze opdrachtgevers (gemeenten en provincie) voor staan. De uitvoering van een deel van die taken ligt namelijk bij de OD NHN. Zo vonden zes maatschappelijke opgaven een plek in de nieuwe Uitvoerings- en handhavingsstrategie OD NHN 2024-2027.
 

Daarnaast adviseren we gemeenten steeds vaker, omdat wij die expertise in huis hebben. Niet alleen voor de bestaande taken, zoals bodem of geluid, maar ook advisering voor de strategische kerninstrumenten of onderwerpen als circulaire economie of zeer zorgwekkende stoffen. De adviesrol had nog geen formele plek in onze strategie en werd per gemeente apart afgestemd. In de nieuwe U&H-strategie is deze rol geborgd voor de toekomst. Dat biedt ons de mogelijkheid deze rol nog beter te vervullen.
 

Maatschappelijke opgaven

Naast de waarborgen voor kwaliteit (veiligheid, gezondheid, omgevingskwaliteit en waarde van de natuur), waar we primair op gefocust zijn, ontzorgen we gemeenten en provincie waar mogelijk met: energie- en landbouwtransitie, woningbouwopgave, klimaatadaptatie, vervanging van infrastructuur en circulaire economie.

Taken die OD NHN uitvoert zijn onder andere:

  • Het maken van een plan om VvE’s in een gemeente te adviseren over het verduurzamen van hun gebouw.
  • Het helpen van Liander bij het realiseren van de enorme opgave om de energie-infrastructuur uit te breiden. Dat gebeurt door vroegtijdig te adviseren over de benodigde vergunningen.
  • Het maken van een omgevingsscan op het gebied van bodemkwaliteit, mogelijkheden voor duurzame energie en inventariseren van beschermde planten en dieren in een gebied waar woningbouw gepland staat.
  • Het signaleren van situaties die kunnen wijzen op ondermijning (verwevenheid onder- en bovenwereld) in het buitengebied waar wij controles uitvoeren.

Het zijn enkele voorbeelden uit de mogelijkheden die OD NHN heeft om gemeenten en provincie te ontzorgen en te adviseren. We zijn verheugd dat er een goede basis ligt met de nieuwe strategie. Daarmee kunnen we zowel onze bekende reguliere taken, als deze nieuwe en voor de maatschappij ook belangrijke taken uitvoeren.


Proces

De provincie Noord-Holland heeft de nieuwe Uitvoerings- en handhavingsstrategie OD NHN 2024-2027 vastgesteld en ook bij de colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten in ons gebied ligt het stuk ter vaststelling. Inmiddels zijn wij al aan de slag met plannen voor de uitvoering en de implementatie van de nieuwe elementen in het plan.

infographic-uenh-strategie-odnhn_1000px