Automatische monitoring bassinwater

Om gebruikers van uw badwaterbassin te beschermen, bent u wettelijk verplicht minimaal tweemaal per dag de waterkwaliteit van al uw bassins te controleren.

Voordelen monitoring

U mag het dagelijks onderzoek laten uitvoeren door (geautomatiseerd) monitoringsysteem. Dit heeft meerdere voordelen. Zo bespaart u kosten, ontlast u het badpersoneel en is er een betere beheersing van de waterkwaliteit door een semi-continue meting. Op die manier kunt u sneller passende maatregelen nemen.

Voorwaarde

De toepassing van een monitoringsysteem heeft wel een belangrijke voorwaarde. Het systeem moet garantie bieden dat de waterkwaliteit in alle bassins goed wordt bewaakt. De baders mogen geen risico lopen.

Aan de rechterkant van deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt) vindt u de randvoorwaarden voor de toepassing van een monitoringsysteem. Aanpassingen van de voorwaarden worden doorgevoerd als dat door praktijkervaring noodzakelijk blijkt.