Zwembaden

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) controleert in opdracht van de provincie Noord-Holland of badwaterbassins, waarin mensen kunnen zwemmen of baden, voldoen aan eisen voor hygiëne en veiligheid.Voorbeelden van plekken die gelegenheid kunnen bieden tot zwemmen/baden, zijn openbare zwembaden, sauna’s, baden in hotels/op campings/op vakantieparken en medische baden. 

Zwem- of badgelegenheid openen

Wanneer u een zwem- of badgelegenheid opent voor publiek, moet u dat minstens vier weken voor openstelling doorgeven aan de OD NHN. Dat kan via het Omgevingsloket. Met uw informatie kunnen wij op tijd de wettelijke voorschriften en/of mogelijke maatwerkvoorschriften kenbaar maken. Voordat een zwem- of badgelegenheid opent voor publiek, moet er een risicoanalyse en beheersplan zijn opgesteld. Daarnaast moeten de water- en luchtkwaliteit voldoen aan kwaliteitseisen.


In de risicoanalyse en het beheersplan zijn risico’s en maatregelen opgenomen die de gezondheid van het publiek moeten beschermen. Het badwaterbassin mag pas openen voor publiek als hieraan is voldaan. Tijdens een opleveringscontrole bekijkt de OD NHN of het bassin voldoet aan alle wettelijke voorschriften die vermeld staan in het Besluit Activiteiten Leefomgeving.

In bijzondere gevallen kan de OD NHN maatwerkvoorschriften geven. Een maatwerkvoorschrift kunt u ook zelf aanvragen via het Omgevingsloket.

De wettekst, inclusief water- en luchtkwaliteitseisen ten behoeve van het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden is te lezen in hoofdstuk 15 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving.