Zwembaden

De OD NHN controleert voor de hele provincie Noord-Holland of badinrichtingen voldoen aan de wettelijke hygiëne en veiligheidsvoorschriften.

Badinrichtingen

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) controleert in opdracht van de provincie Noord-Holland of badinrichtingen in de provincie voldoen aan eisen voor hygiëne en veiligheid.

Een badinrichting is een (zwem)bad voor het publiek. Denk bijvoorbeeld aan openbare zwembaden, sauna's, baden in hotels, op campings, vakantieparken en medische baden.

Als u een badinrichting wilt oprichten, wijzigen of uitbreiden,geeft u dat door aan de OD NHN. Dat kan met het formulier dat u rechts op deze pagina vindt. Met uw informatie kunnen wij op tijd onze wensen of aanvullende voorschriften kenbaar maken.

Badinrichtingen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid en mogen pas open voor publiek als aan alle eisen is voldaan. In bijzondere gevallen kan door de OD NHN nadere voorschriften of een ontheffing van één of meerdere voorschriften worden gegeven.
Een ontheffing kan u aanvragen met het formulier dat u rechts op deze pagina vindt.

Zwembad oprichten, wijzigen of uitbreiden

De OD NHN controleert alle zwembaden en andere zwemgelegenheden die (semi)toegankelijk zijn voor bezoekers. Daarom moet de houder de bouw of verbouw van een dergelijke zwemgelegenheid bij de OD NHN melden.

Hoe te werk?
Drie maanden voordat de bouwvergunning wordt aangevraagd moet de houder bij de OD NHN kenbaar maken wat de plannen zijn.

Tijdens de opleveringscontrole bekijkt een toezichthouder van de OD NHN of aan de eisen van de Wet hygiëne en veilighed badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) is voldaan.

De houder dient voor het melden van de bouw of verbouw van het zwembad gebruik te maken van het kennisgevingsformulier aan de rechterkant van deze pagina.