Meldingsformulieren Wet bodembescherming

LET OP! Wilt u een nieuwe melding met betrekking tot de bodem doen, dan verwijzen wij u naar: https://omgevingswet.overheid.nl/home
Voor lopende bodemzaken kunt u gebruik maken van de formulieren op onze website.

Onderstaande formulieren vindt u rechts op deze pagina.

Meldingsformulier Algemeen Wet bodembescherming
Het formulier bevat algemene gegevens over de locatie. Dit dient altijd ingevuld te worden. Afhankelijk van de type melding zijn daarnaast nog één of meer andere formulieren nodig.
 

Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens (Formulier A)
Het formulier A bevat gegevens over de verontreinigingssituatie van een (onderzochte) land- en/of waterbodem.


Gegevens over voorgenomen sanering (Formulier B)
Het formulier B bevat gegevens betreffende de voorgenomen maatregelen zoals vermeld in het saneringsplan.


Gegevens evaluatie en/of nazorg (Formulier C)
Het formulier C bevat gegevens over de uitgevoerde sanering en/of over de nazorgmaatregelen en nazorgverplichtingen.


Monitoringsrapport (Formulier D)
Het formulier D bevat gegevens over de monitoring van de zorg die nodig is tijdens de verschillende fases waarin de bodemverontreinigingslocatie zich bevindt.


Machtiging adviseur bodemonderzoek/bodemsanering (Formulier E)
Het formulier E wordt gebruikt als u als adviseur wordt gemachtigd om gegevens in te dienen en beschikkingen aan te vragen.