Meldingsformulieren

U heeft toestemming gekregen voor bodemsanering. Voordat u daadwerkelijk gaat saneren moet u dat melden. Op deze pagina staan formulieren voor het melden van aanvang, wijziging en afronding (gereedmelding) van bodemsaneringen. Deze gelden voor de regio Noord-Holland Noord en voor spoedlocaties (in geheel Noord-Holland).