Meldingsformulieren

LET OP! Wilt u een nieuwe melding met betrekking tot de bodem doen, dan verwijzen wij u naar: https://omgevingswet.overheid.nl/home
Voor lopende bodemzaken kunt u gebruik maken van de formulieren op onze website.

Op deze pagina staan formulieren voor het melden van aanvang, wijziging en afronding (gereedmelding) van bodemsaneringen. Deze gelden uitsluitend voor situaties waarop het overgangsrecht van toepassing is en die nog onder de Wet bodembescherming worden afgehandeld. Voor alle overige gevallen is de Omgevingswet van toepassing en kunnen meldingen en verzoeken om maatwerk worden ingediend via het Omgevingsloket.
Bij graafwerkzaamheden in een schone leeflaag dient altijd het ‘Meldingsformulier graven in een leeflaag’ te worden ingediend.