Meldingsformulieren

 • Meldingsformulier gereedmelding bodemsanering

  LET OP! Wilt u een nieuwe melding met betrekking tot de bodem doen, dan verwijzen wij u naar: https://omgevingswet.overheid.nl/home
  Voor lopende bodemzaken kunt u gebruik maken van de formulieren op onze website.
  Dit formulier dient uiterlijk 1 week na beëindiging van de bodemsanering volledig te worden ingevuld.

 • Meldingsformulier aanvang bodemsanering

  LET OP! Wilt u een nieuwe melding met betrekking tot de bodem doen, dan verwijzen wij u naar: https://omgevingswet.overheid.nl/home
  Voor lopende bodemzaken kunt u gebruik maken van de formulieren op onze website.
  Dit formulier dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de sanering volledig te worden ingevuld.

 • Meldingsformulier graven in een leeflaag

  LET OP! Wilt u een nieuwe melding met betrekking tot de bodem doen, dan verwijzen wij u naar: https://omgevingswet.overheid.nl/home
  Voor lopende bodemzaken kunt u gebruik maken van de formulieren op onze website.
  Dit formulier kan gebruikt worden voor het melden van graafwerkzaamheden in een leeflaag.
  Vult u dit formulier namens een derde partij in? Voeg dat het machtigingsformulier bij.

 • Meldingsformulieren Wet bodembescherming

  LET OP! Wilt u een nieuwe melding met betrekking tot de bodem doen, dan verwijzen wij u naar: https://omgevingswet.overheid.nl/home
  Voor lopende bodemzaken kunt u gebruik maken van de formulieren op onze website.

 • Meldingsformulier wijziging saneringsplan

  Als tijdens de bodemsanering wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke saneringsaanpak optreden, moet u dit per direct melden. U dient hiervoor de onderstaande gegevens volledig in te vullen.

 • Meldingsformulieren Besluit Uniforme Saneringen

  Saneerders die gebruik maken van het Besluit uniforme saneringen (BUS) moeten voor de sanering een melding indienen. Na de afronding van de sanering moeten zij een evaluatieverslag opmaken.

 • Meldingsformulier wijziging aanvangsdatum bodemsanering

  U heeft toestemming gekregen voor het uitvoeren van een bodemsanering. Het kan voorkomen dat de aanvankelijk gemelde datum voor het aanvangen van de sanering is gewijzigd. Met dit formulier kunt u de gewijzigde aanvangsdatum aan ons doorgeven. Het formulier dient voor de daadwerkelijke aanvang van de bodemsanering volledig te worden ingevuld.