Activiteitenbesluit, mobiel breken en gevelreiniging/-bewerking

Op deze pagina vindt u alles over activiteiten die benoemd zijn in het Besluit Bouwen Leefomgeving. Binnen onze regio worden door verschillende gemeentes diverse activiteiten aan ons toevertrouwd.

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Bij het slopen van bouwwerken en erfverhardingen komen steenachtige materialen vrij (slooppuin). Vaak wordt het slooppuin ter plaatse bewerkt tot recyclinggranulaat met een mobiele puinbreker.

Vaak wordt het slooppuin ter plaatse bewerkt tot recyclinggranulaat met een mobiele puinbreker. In de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan regels voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval. Deze regels zijn ter beperking van trillings-, geluids-, en stofoverlast. 

Voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval geldt een meldingsplicht. Het bevoegd gezag van waar de werkzaamheden plaatsvinden (meestal de gemeente) moet minimaal 4 weken van tevoren een melding ontvangen. U kunt de melding indienen via het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).