Activiteitenbesluit, mobiel breken en gevelreiniging/-bewerking

Op deze pagina vindt u alles over de melding activiteitenbesluit milieubeheer. 

Melding activiteitenbesluit milieubeheer

Voor de meeste bedrijven geldt geen vergunningplicht meer, maar gelden algemene regels. Deze regels zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.

Procedure

Een maand voordat uw bedrijf in werking gaat, moet u de activiteiten via de internetmodule melden.

Als u uw activiteiten heeft gemeld, ontvangt u een bevestiging van de melding. Deze melding wordt in de krant gepubliceerd voor inwoners van de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is.

Duur van de procedure

Aan de beoordeling van een melding zijn géén termijnen gesteld.

Let op: informeer altijd bij de OD NHN of alleen een melding voldoende is!
Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Bij het slopen van bouwwerken en erfverhardingen komen steenachtige materialen vrij (slooppuin). Vaak wordt het slooppuin ter plaatse bewerkt tot recyclinggranulaat met een mobiele puinbreker. Op het breken van puin op de slooplocatie is het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing. Het Besluit mobiel breken bevat onder meer voorschriften ter beperking van trillings-, geluids-, en stofoverlast.

Als u met een mobiele puinbreker puin wil bewerken, moet u dit tenminste 15 werkdagen vóór de start van de activiteiten melden. Dat kan met het formulier rechts op deze pagina. Die kunt u digitaal toesturen via postbus@odnhn.nl.