Behandeldiensten toewijzen in DSO, het lijkt zo eenvoudig...

Als het goed is oefenen gemeenten inmiddels met de STTR-applicaties om toegang te verkrijgen tot het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Maar hoe dienen de relevante gegevens voor vergunningverlening precies ingeregeld te worden? En hoe en voor welke activiteiten wijzen gemeenten een behandeldienst aan? Tot nu toe ontbrak hiervoor een helder format. Peter Groot, intern projectleider bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, en Linda Schouten, projectleider ICT bij de gemeente Medemblik, staken daarom de koppen bij elkaar.

Peter en Linda ontwikkelden in samenwerking met het Programmabureau Aan de slag met de Omgevingswet een werkbare methode om OD NHN als behandeldienst in te stellen. Tijdens deze implementatiefase bestaat de mogelijkheid om dit door het programma Aan de Slag met de Omgevingswet te laten doen, maar de informatie moet wel op de juiste wijze aangeleverd worden.

Neutrale overdracht

Om de zaak neutraal en pragmatisch te houden nam de gemeente Medemblik het huidige takenpakket als uitgangspunt; het dienstenpakket dat de OD NHN nu voor Medemblik uitvoert, voert zij ook onder de Omgevingswet uit. Linda Schouten daarover: ‘Net als veel andere gemeenten beschikt Medemblik niet over de specialistische kennis die de OD wel in huis heeft. Het is prettig om op deze manier met OD NHN samen te werken.’Peter Groot en Linda Schouten

In het nieuwe digitale stelsel wordt aan elke activiteit het bevoegd gezag gekoppeld. Meldingen en aanvragen voor vergunningen van burgers of bedrijven worden straks automatisch doorgesluisd naar het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zelf zijn, het waterschap, het Rijk of de provincie. Het Rijk benoemde reeds 270 activiteiten waarvan de gemeente het bevoegd gezag en dus ook de behandeldienst is. Deze activiteiten zijn te vinden in de landelijke ‘kruisjesmatrix’ op de site van Aan de slag met de Omgevingswet. Gemeenten kunnen vervolgens zelf per activiteit een behandeldienst toewijzen, de omgevingsdienst bijvoorbeeld.

Samenwerken essentieel

Groot benaderde Schouten om samen een plan van aanpak voor de transitie van OLO (Omgevingsloket Online) naar DSO op te stellen. Peter peilde of Medemblik gebruik wilde maken van het aanbod van het Projectbureau Aan de slag met Omgevingswet om de behandeldiensten eenmalig door dat bureau in te laten stellen. Dat wordt ook aangeraden voor de VNG. Linda: ‘Gemeente Medemblik koos ervoor dit advies op te volgen. Vraag was wel hoe we de gegevens moesten indienen. Hierover is contact gezocht met het Programmabureau om de wijze van aanleveren af te spreken.’

Positieve reacties

Peter: ‘Bovendien wilden we het systeem nog wat verfijnen. Hartstikke leuk werk, een beetje pionieren, veel sparren en uiteindelijk tot mooie oplossingen komen.’ Linda: ‘Het is enorm belangrijk dat dit systeem goed gaat werken. Met de Omgevingswet komt er veel op ons af, het is inspirerend om mee te werken aan de basis van de nieuwe wetgeving.’

Inmiddels heeft het duo zijn bevindingen aan een aantal andere West-Friese gemeenten gepresenteerd. Die reageerden enthousiast en dus werken Peter en Linda de aanpak verder uit. Verwachting is dat de activiteitenlijst met de juiste behandeldienst begin maart 2022 in de testomgeving van het DSO is opgenomen. Daarna volgt een testperiode waarbij goed wordt gekeken of en hoe de aanvragen bij de omgevingsdienst en gemeente binnenkomen.