Reservetijd omgevingswet goed benut door OD NHN

Mandaten vastleggen, behandeldiensten inregelen, relevante data omzetten, lokale aanpassingen op rijksregels bepalen en beoordelen, werkprocessen vaststellen, medewerkers opleiden en oefenen, oefenen, oefenen. De komst van de Omgevingswet en het bijbehorende in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), vraagt nogal wat van gemeenten, omgevingsdienst, veiligheidsregio, GGD, waterschap en provincie in onze regio Noord-Holland Noord.

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) maakt momenteel met alle betrokkenen heldere afspraken om het vergunnings- en meldingstraject straks zo soepel mogelijk te laten verlopen en om de adviestaak bij gemeentelijke en provinciale omgevingsvisies, -plannen en bouwaanvragen te vervullen. Nou ja, straks, voorlopig is de inwerkingtreding van de nieuwe wet opnieuw uitgesteld. Dat geeft de OD NHN reservetijd om de nieuwe manier van werken nog verder te verfijnen.

Afzonderlijk beoordelen

Grootste verschil in het nieuwe vergunning- en meldingstraject is dat aanvragen van bedrijven (inrichtingen) niet meer als één zaak worden gezien, maar dat de verschillende activiteiten van een ‘inrichting’ voortaan leidend zijn (van inrichting naar milieubelastende activiteiten).

Neem de oprichting van een garagebedrijf, inclusief een shop, tankstation en een wasstraat. Viel dit alles onder de Wet milieubeheer onder één milieuvergunning, onder de Omgevingswet worden alle afzonderlijke activiteiten beoordeeld op de consequenties voor de leefomgeving. Maar wie beoordeelt wat? Komt de aanvraag op de goede manier en juiste plek binnen? En hoe komen we tegemoet aan de wettelijke termijn om de vergunningprocedures binnen acht in plaats van 26 weken af te ronden? Hoe geven we ten slotte invulling aan klantgerichter werken (van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’)?

Couleur localeHanden met puzzelstukjes

Om dat alles te bewerkstelligen zijn veel afspraken tussen betrokkenen nodig. Samenwerken in de keten lijkt meer dan ooit noodzakelijk. Achter de schermen werkt het Rijk met de betrokken partijen al meer dan 2,5 jaar aan de verfijning van het Digitale Stelsel Omgevingswet. De basis van het systeem mag dan door het Rijk worden aangeleverd (landelijke voorziening), de gemeenten hebben best wat ruimte om hun couleur locale aan te brengen. En dus moeten er met elke afzonderlijke gemeente plus de provincie keuzes worden gemaakt op basis van betrouwbare informatie. De OD NHN voert in mandaat namelijk ook taken namens hen uit en beschikt over die belangrijke data (onder andere over bodem, geluid en natuur). Dat maakt OD NHN tot een onmisbare adviseur van alle zeventien gemeenten en de provincie.

Losse puzzelstukjes

Peter Verduin, projectleider Omgevingswet bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, stelt dat de puzzelstukjes nu eindelijk langzaam in elkaar beginnen te passen: ‘Je moet het zo zien: we kregen een enorme puzzel voor onze kiezen, allemaal losse stukjes en geen mooi plaatje op de doos hoe het eindresultaat eruit moet komen te zien. Zonder voorbeeld is het best lastig puzzelen, kan ik je verzekeren.’

Wat het inrichten van het DSO ook niet eenvoudig maakt is dat vanuit het Rijk nog altijd niet alle informatie 100% definitief is. Neem het basistakenpakket. Verduin: ‘Desondanks streven we ernaar om op 1 juli van dit jaar alle benodigde afspraken te hebben vervolmaakt en de taken verdeeld. Waarna we gaan monitoren en evalueren. De reservetijd komt het inrichten van de nieuwe werkwijze alleen maar ten goede. Dan zijn we als OD NHN klaar voor de uitvoering van de taken in het kader van de Omgevingswet.’