AB vergadering 12 oktober 2022

Op 12 oktober 2022 van 10:00 tot 12:00 uur vindt de algemene bestuursvergadering van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) plaats.