Vergaderdata Algemeen Bestuur (AB)

Het algemeen bestuur van de OD NHN houdt periodiek vergaderingen. Deze algemene bestuursvergaderingen zijn openbaar. De gebruikelijke vergaderlocatie is het OD NHN-kantoor aan Dampten 2 te Hoorn. Rechts op deze pagina vindt u de vergaderstukken.

Vergaderdata Algemeen Bestuur (AB)

Het algemeen bestuur (AB)  van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) vergadert in 2024 op de volgende data tussen 10.00 en 12.00 uur:

  • 20 maart 2024
  • 10 juli 2024
  • 16 oktober 2024
  • 11 december 2024

Daarnaast is er op 15 januari 2024 tussen 09:15 en 10:45 een extra ingelaste vergadering van het AB in verband met de robuustheidscriteria. 

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

De gebruikelijke vergaderlocatie is het OD NHN-kantoor aan Dampten 2 te Hoorn.

De agenda's en stukken behorend bij de vergaderingen van het algemeen bestuur staan rechts op deze pagina.

Bij vragen kunt contact opnemen met mevrouw Diana van der Kolk via dvanderkolk@odnhn.nl