Vergaderdata Algemeen Bestuur (AB)

Het algemeen bestuur van de OD NHN houdt periodiek vergaderingen. Deze algemene bestuursvergaderingen zijn openbaar. De gebruikelijke vergaderlocatie is het OD NHN-kantoor aan Dampten 2 te Hoorn. Rechts op deze pagina vindt u de vergaderstukken.

Vergaderdata Algemeen Bestuur (AB)

Het algemeen bestuur (AB)  van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) vergadert in 2022 op de volgende data tussen 10.00 en 12.00 uur: 9 maart 2022 - 13 juli 2022 - 12 oktober 2022 - 7 december 2022

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

De gebruikelijke vergaderlocatie is het OD NHN-kantoor aan Dampten 2 te Hoorn.

De agenda's en stukken behorend bij de vergaderingen van het algemeen bestuur staan rechts op deze pagina.

Bij vragen kunt contact opnemen met mevrouw Diana van der Kolk via dvanderkolk@odnhn.nl