AB-vergadering 13 september 2023

Op 13 september 2023 van 10:00 tot 12:00 uur vindt de algemene bestuursvergadering van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) plaats.