2.1 bijlage 2 Rekentabel Stemverhouding AB vanaf 1 januari 2023

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘2.1 bijlage 2 Rekentabel Stemverhouding AB vanaf 1 januari 2023’, 11 maart 2024, pdf, 204kB