Woo-verzoek

Wat is de Woo?

Woo is de afkorting van de Wet open overheid. De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Woo kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Heeft u een algemene vraag of bent u op zoek naar andere informatie dan documenten, vul dan het contactformulier rechts op deze pagina in (of onderaan de pagina als u onze mobiele website bezoekt) .

Als u op zoek bent naar documenten die niet al openbaar zijn, dan kunt u een Woo-verzoek indienen.

Eisen aan een Woo-verzoek

Uw Woo-verzoek voldoet aan de volgende inhoudelijke eisen:

1. Vermeld het document of de aangelegenheid zo nauwkeurig mogelijk.

2. Uw verzoek betreft publieke informatie vastgelegd in documenten. Een document is een schriftelijk stuk of een ander geheel van vastgelegde gegevens.

3. De OD NHN beschikt over de informatie of behoort over de informatie te beschikken.

Woo-verzoek indienen

Een Woo-verzoek dient u bij voorkeur in met het formulier rechts op deze pagina (of onderaan als u onze mobiele website bezoekt).

Vermeld bovenaan uw verzoek dat het om een Woo-verzoek gaat en vermeld ook uw adresgegevens. Dat vergemakkelijkt de afhandeling.

Een overzicht van de Woo-verzoeken per jaar vindt u rechts op deze pagina.