Veel gestelde vragen

Wanneer kan ik een controle van de OD NHN verwachten?

Per jaar wordt uw badinrichting minimaal één keer bezocht.

Als een zwembadinspecteur meerdere overtredingen constateert, wat moet ik dan doen?

De zwembadinspecteur zal een termijn vaststellen waarbinnen de overtredingen ongedaan of opgeheven dienen te worden.

Hoe kan ik een legionellabesmetting melden?

Via dit meldingsformulier kunt u de legionellabesmetting doorgeven.

Moet ik een legionellabesmetting melden?

Ja, u moet een legionellabesmetting altijd melden. DVia dit meldingsformulier kunt u de legionellabesmetting doorgeven.

Waarom moet ik een legionellabesmetting melden?

De informatie kan worden gebruikt om het gezondheidsrisico vast te stellen of voor het beantwoorden van vragen.

Kan ik mijn dagelijkse metingen ook digitaal bewaren?

Ja, dat kan onder voorwaarde dat deze twee jaar bewaard blijven.

Wat is vrij chloor en wat is gebonden chloor?

De vrij chloorwaarde geeft aan hoeveel actief chloor het water bevat. Dat gehalte bepaalt het desinfecterende vermogen van het badwater. 
Vanaf het moment dat vrij chloor zich bindt aan de vuildeeltjes in het water, spreekt men over gebonden chloor. Met andere woorden: gebonden chloor is een maat voor de 'vuilvracht' van het water. Gebonden chloor desinfecteert niet en is zelfs schadelijk voor de gezondheid en de waterbalans.

Mag in de nieuwe Omgevingswet het water direct aan het zwemwater toegevoegd worden?

Ja, dat mag als het water van drinkwaterkwaliteit is en als de lucht- en waterkwaliteit van de inrichting of het bassin voldoen aan de gestelde normen.

Is er een overgangsrecht als de nieuwe Omgevingswet in gaat?

Ja, voor bestaande badinrichtingen zal er een overgangsrecht van twee jaar gelden op bepaalde kwaliteitseisen, de risicoanalyse en het beheersplan.

Welke parameters komen erbij als de Omgevingswet in gaat?

De volgende parameters komen erbij voor bassins, waarin het water wordt gedesinfecteerd:
- C
hemisch: Bromaat, Chloraat en Trihalomethanen.
- Microbiologisch: Pseudomonas Aeruginosa, Intestinale Enterococcen, sporen van sulfiet reducerende chlostridia.
- Met verversing komen de volgende parameters erbij: Nitraat en Chloride.
- In de lucht worden de volgende parameters gemeten: Trichloramine en Ozon.
- Voor veiligheid komen de parameters Troebelheid en Waterstofcarbonaat erbij.

Wat verandert er nog meer met de komst van de Omgevingswet?

De nieuwe regelgeving bevat voornamelijk doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften. Daarbij wordt de houder een zorgplicht opgelegd om de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen te halen.

Wanneer wordt er een proces-verbaal opgemaakt?

Een proces-verbaal wordt opgemaakt als er een risicovolle situatie is voor de veiligheid en hygiëne van zwemmers of baders. Dat gebeurt dus ter bescherming van zwemnmer of baders.

Wanneer krijg ik een voornemen last onder dwangsom?

Een voornemen last onder dwangsom volgt altijd na een waarschuwing. Als de overtreding niet voldoende is opgeheven of ongedaan gemaakt wordtl een voornemen last onder dwangsom opgelegd.

Wanneer krijg ik een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom volgt altijd na een voornemen last onder dwangsom. Als de overtreding niet voldoende is opgeheven of ongedaan gemaakt wordt een last onder dwangsom opgelegd.

Waarom kan er een last onder dwangsom opgelegd worden?

Een last onder dwangsom wordt opgelegd om de veiligheid en hygiëne van zwemmers of baders te beschermen.