Meldingsformulier Wet bodembescherming (formulier A)

LET OP! Wilt u een nieuwe melding met betrekking tot de bodem doen, dan verwijzen wij u naar: https://omgevingswet.overheid.nl/home
Voor lopende bodemzaken kunt u gebruik maken van de formulieren op onze website.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Meldingsformulier Wet bodembescherming (formulier A)’, pdf, 1MB