Formulier afmelding/sluiting badinrichting

Mocht uw badinrichting definitief sluiten, dan kunt u dit formulier gebruiken om dat te melden.

Gegevens

Velden met een * zijn verplicht.

Vul de naam van uw badinrichting in.
Vul de straatnaam en het huisnummer van de badinrichting in.
Vul de woonplaats van de badinrichting in.
Vul de gemeente van de vestigings-/woonplaats in.
Vul de naam van de houder van de badinrichting in.
Vul uw de naam van de contactpersoon bij de houder in.
Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.
Vul het mobiele telefoonnummer in
Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl
Vul het aantal bassins in uw inrichting in.
Vul de namen van de bassins in

Nadat wij uw afmelding hebben ontvangen, zullen wij contact met u opnemen om een afsluitende controle in te plannen.

Indien de locatie in de toekomst weer in gebruik wordt genomen als badinrichting, dan dient de (nieuwe) houder dit 3 maanden voor ingebruikneming te melden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via website www.odnhn.nl