Ongewoon voorval en incidentregistratie

Een ongewoon voorval is een gebeurtenis die afwijkt van het normale verloop van een activiteit (bijvoorbeeld een storing, ongeluk of calamiteit), waardoor grote nadelige gevolgen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn: (bijna) verdrinking, ernstig letsel maar ook een tand door de lip of een schaafwond)

Ongewoon voorval melden

U kunt een ongewoon voorval melden door telefonisch contact met ons op te nemen of een melding te doen via dit websiteformulier. Ook kunt u dit via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) doorgeven.