Bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit wethouders van de aangesloten gemeenten, een gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en de directeur van de OD NHN.

Dagelijks bestuur

 • Dhr. L. Hj Voskuil (voorzitter)
 • Dhr. Q. Foppe (directeur OD NHN)
 • Dhr. J. Beemsterboer. (PNH)
 • Dhr. M. Versluis (Noordkop, Hollands Kroon)
 • Dhr. R. Vennik (regio Alkmaar, Heiloo)
 • Dhr. A. Helling (Westfriesland, Hoorn)

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit wethouders van de aangesloten gemeenten, een gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en de directeur van de OD NHN.

 • Dhr. L. Hj Voskuil (bestuursvoorzitter)
 • Dhr. C. Peetoom, Gem. Alkmaar
 • Dhr. E. Briët, Gem. Bergen
 • Dhr. V. Brouwer, Gem. Castricum
 • Mw. P. Bais, Gem. Den Helder 
 • Dhr. M. ten Have, Gem. Drechterland
 • Dhr. J. Franx, Gem. Enkhuizen
 • Dhr. N. Langendijk, Gem. Dijk en Waard
 • Dhr. R. Vennik, Gem. Heiloo
 • Dhr. M. Versluis, Gem. Hollands Kroon
 • Dhr. A. Helling, Gem. Hoorn
 • Mw. R. van Dolder, Gem. Koggenland
 • Dhr. J. Broeders, Gem. Medemblik
 • Dhr. H. ter Veen, Gem. Opmeer
 • Dhr. H. Heddes, Gem. Schagen
 • Dhr. N. Slagter, Gem. Stede Broec
 • Dhr. R. Kieft, Gem. Texel
 • Dhr. J. Beemsterboer, Prov. Noord-Holland
 • Dhr. Q. Foppe, directeur OD NHN

Vergaderingen

Het algemeen bestuur (AB) van de OD NHN houdt periodiek vergaderingen. De algemene bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden aan het Dampten 2 te Hoorn.

Het algemeen bestuur (AB)  van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) vergadert in 2024 op de volgende data tussen 10.00 en 12.00 uur:

 • 20 maart 2024
 • 10 juli 2024
 • 16 oktober 2024
 • 11 december 2024

Daarnaast is er op 15 januari 2024 tussen 09:15 en 10:45 een extra ingelaste vergadering van het AB in verband met de robuustheidscriteria. 

De stukken, behorend bij deze vergaderingen, kunt u rechts op deze pagina raadplegen.